Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Η ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε. αναγνωρίζοντας την ευθύνη που της αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον και σεβόμενη τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας, συμβάλλει ενεργά στην προώθησή του αναπτύσσοντας κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές και δράσεις. Με τον τρόπο αυτό αλληλεπιδρά με το περιβάλλον της, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενη από τα δεδομένα της εποχής. Σκοπός της ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε. είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής δράσης που προάγει και στηρίζει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην πρόοδο και ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

“Η Τέχνη και ο Τόπος. 52 σύγχρονοι Χανιώτες καλλιτέχνες”.

«…Στα έργα των πενήντα δύο καλλιτεχνών αντανακλώνται οι ανησυχίες μιας σύγχρονης τέχνης που επιμένει κυρίως στη ζωγραφική, η οποία ως σταθερή αξία συνεχίζει να έλκει και να προκαλεί. Αντανακλώνται επίσης κι όλα τα προτερήματα ή τα ελαττώματα της σύγχρονης ελληνικής τέχνης, εκτός δύο ή τριών εξαιρέσεων. Δεν παύουν όμως όλα να είναι έργα ποιοτικά, ζωντανά και ευαίσθητα, που αποδεικνύουν και αναδεικνύουν την προσωπικότητα, τις αξίες και τις καλλιτεχνικές ιδιαιτερότητες όσων τα δημιούργησαν. Και το βασικότερο: δεν περιορίζονται στην εσωστρέφεια μιας εντοπιότητας. Γι’ αυτό ίσως και μόνο το στοιχείο, η έκθεση αυτή έπρεπε να γίνει…».

Πέγκυ Κουνενάκη, Επιμελήτρια Έκθεσης

ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΠΑ Banner