Ευκαιρίες απασχόλησης

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το γεγονός ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι στην ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ, επιλέγουν μια μακροχρόνια συνεργασία με την εταιρεία, αποδεικνύει έμπρακτα τις εξαιρετικές σχέσεις ανάμεσα στη διοίκηση και τους ανθρώπους της. Το ήθος, ο σεβασμός και η ομαδικότητα, χαρακτηρίζουν το εργασιακό περιβάλλον της εταιρείας και προωθούν την αξιοκρατική δυνατότητα εξέλιξης. Όμως, όπως κάθε ομάδα έχει ανάγκη διεύρυνσης και ανανέωσης, έτσι και η ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ, δίνει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους με γνώση, εμπειρία και διάθεση, να ενταχθούν στο δυναμικό της.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να αποτελέσετε μέλος της ομάδας μας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση:

ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΠΑ Banner