Πτυχίο

Η ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ, από τις 07 Ιουνίου 2022, φέρει αναβαθμισμένο Εργοληπτικό Πτυχίο σύμφωνα με τον πίνακα.

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΑΞΗ ΜΕΕΠ
  • ΟΔΟΠΟΙΙΑ
  • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
  • ΛΙΜΕΝΙΚΑ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
  • ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
    ΝΕΡΟΥ & ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡ.
ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΠΑ Banner