Ανακαίνιση κοιτώνων κτιρίων 8 & 11

Ανακαίνιση Κτιρίων 8&11, περιλαμβανομένης της εξ’ ολοκλήρου αποξήλωσης υπαρχόντων και κατασκευής νέων λουτρών, εσωτερικών και εξωτερικών θυρών, κεραμικών πλακιδίων, φωτιστικών σωμάτων και βαφών καθώς και την αποξήλωση υφιστάμενου μηχανοστασίου ζεστού νερού χρήσης, μελέτη και σχεδιασμό νέου συστήματος για εξοικονόμηση ενέργειας, συμβατό με DDC Control και χρήση θερμοστατών ανίχνευσης παρουσίας.

  • ΤοποθεσίαΑμερικάνικη Βάση Σούδας
  • ΚατηγορίαΟικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Ενεργειακά
  • Κύριος ΈργουΑμερικανικό Ναυτικό
  • Ανάδοχος Έργου ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ
  • Κατασκευαστής Έργου ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ
  • Συμμετοχή 100%
  • Διάστημα Εργασιών 01/2012 – 09/2013
  • Προϋπολογισμός € 5.226.073,95
ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΠΑ Banner