Βελτίωση και εκσυγχρονισμός συστήματος συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός συγκροτήματος υποδοχής και επεξεργασίας στερεών και υγρών λυμάτων αποφρακτικών οχημάτων τριών μηχανικών εσχάρων και αποξήλωση δύο παλαιών εσχάρων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων.

  • ΤοποθεσίαΒιολογικός Καθαρισμός Χανίων
  • ΚατηγορίαΗλεκτρομηχανολογικά
  • Κύριος ΈργουΔ.Ε.Υ.Α. Χανίων
  • Ανάδοχος Έργου ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ
  • Κατασκευαστής Έργου ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ
  • Συμμετοχή 100%
  • Διάστημα Εργασιών 02/2003 – 10/2003
  • Προϋπολογισμός € 380.000,00
ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΠΑ Banner