Επιλεγμένα

Κατασκευή νέου διώροφου κτιρίου με μεταλλικό σκελετό, πάνελ και θεμελίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα, στην Αγία Τριάδα Χανίων.

Ανέγερση τριώροφης πολυκατοικίας με πυλωτή και χώρους στάθμευσης. Η πολυκατοικία αποτελείται από 7 τεσσάρια διαμερίσματα συνολικής επιφάνειας…

Κατασκευή κτιρίου δύο ορόφων και επιπλέον μηχανολογικού ορόφου, φέροντος οργανισμού εκ οπλισμένου σκυροδέματος και επιπλέον…

ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΠΑ Banner