Ιδιωτικά Έργα

Κατασκευή νέου διώροφου κτιρίου με μεταλλικό σκελετό, πάνελ και θεμελίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα, στην Αγία Τριάδα Χανίων.

Αποξήλωση υφιστάμενου και κατασκευή νέου περιμετρικού εξωτερικού τοιχείου, τοποθέτηση περιμετρικού φωτισμού, κατασκευή νέου φυλακίου…

Τροποποίηση σταθμού φόρτωσης καυσίμων σε βυτιοφόρα και τοποθέτηση μονάδος ανάκτησης ατμών υδρογονανθράκων…

Ανέγερση τριώροφης κατοικίας με πυλωτή και χώρους στάθμευσης…

Ανέγερση τετραώροφου κτιρίου καταστημάτων και γραφείων με υπόγειο χώρο στάθμευσης…

ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΠΑ Banner