Ιωάννα Τσόντου

Διευθύνουσα Σύμβουλος
ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ