Μιχαήλ Τσόντος

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΠΑ Banner