Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

  • Μιχαήλ Τσόντος – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
  • Μανούσος Τσόντος – Αντιπρόεδρος
  • Ιωάννα Τσόντου – Διευθύνουσα Σύμβουλος
ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΠΑ Banner