Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε. έχει επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό, αναγνωρίζοντάς το ως το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της. Πέρα από εξοπλισμό και μέσα, ο ενεργός ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού είναι το κλειδί για μία σταθερή και επιτυχημένη πορεία.

Χτίζοντας μακρόχρονες σχέσεις συνεργασίας, η ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε. στελεχώνεται σήμερα από επιτελείο επιλεγμένων τεχνικών και διοικητικών στελεχών, τα οποία διακρίνονται για την άριστη θεωρητική τους κατάρτιση και τη μακρά εμπειρία τους πάνω στο αντικείμενο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Στην παρούσα φάση αριθμεί 21 Μηχανικούς, 2 Διαχειριστές Έργου (Project Managers), 1 Υπεύθυνο Πληροφορικής και Μηχανοργάνωσης, 1 Τεχνικό Ασφαλείας, 5 άτομα για γραμματειακή και λογιστηριακή υποστήριξη, εργοδηγούς και τεχνικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων που ανέρχεται στα 50 άτομα. Όλοι έχουν μόνιμη εργασιακή σχέση με την Εταιρεία. Ειδικότερα για τους Μηχανικούς, οι ειδικότητές τους έχουν ως εξής:

  • Μηχανολόγοι Μηχανικοί: 7
  • Πολιτικοί Μηχανικοί: 9
  • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί: 3
  • Αρχιτέκτονες Μηχανικοί: 2

Οι δε ειδικότητες του τεχνικού προσωπικού καλύπτουν το σύνολο των πεδίων εφαρμογής ενός τεχνικού έργου και περιλαμβάνουν υδραυλικούς (εξειδικευμένους σε εγκαταστάσεις πυρόσβεσης), ηλεκτρολόγους (εξειδικευμένους σε εγκαταστάσεις μέσης τάσης, πυρανίχνευσης, δικτύων BMS, IDS, CCTV οπτικών ινών με χρήση ιδιόκτητου σχετικού εξοπλισμού), τεχνίτες αεραγωγών και δικτύων κλιματισμού, ηλεκτροσυγκολλητές και τεχνίτες μηχανολογικών εφαρμογών για κατασκευές ευρείας κλίμακος αλλά και τεχνίτες οπλισμένου σκυροδέματος, χτισίματος, επιχρισμάτων και βαφών.

Όλο το προσωπικό λαμβάνει διαρκή εκπαίδευση, τακτική ή έκτακτη, όπως περιγράφεται στο ετήσιο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προσωπικού ή όπως προκύπτει από τις τρέχουσες ανάγκες της Εταιρείας.

ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΠΑ Banner