Εγκαταστάσεις

Οι Εγκαταστάσεις της ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε. περιλαμβάνουν:

  • Νέες κτιριακές μονάδες συνολικής επιφάνειας άνω των 1500 τ.μ., όπου στεγάζονται όλα τα γραφεία που υποστηρίζουν τη δραστηριότητα στην Αμερικάνικη Βάση Σούδας, καθώς επίσης χώροι βιομηχανοποίησης και αποθηκευτικοί χώροι.
  • Χώρους γραφείων συνολικής επιφάνειας 150 τ.μ., όπου στεγάζονται οι Διοικητικές Υπηρεσίες της.
  • Χώρους βιομηχανοποίησης, οι οποίοι διαθέτουν Συνεργεία Υδραυλικών Συγκροτημάτων και Υποσυγκροτημάτων, Συνεργεία κατασκευής Αεραγωγών και Μεταλλικών Κατασκευών, συνολικής επιφάνειας 300 τ.μ.
  • Αποθήκες συνολικής έκτασης 300 τ.μ. περίπου.
  • Οικόπεδο έκτασης 5 στρεμμάτων, το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης οχημάτων και μηχανημάτων και σαν σταθμός συγκέντρωσης και κατασκευής στοιχείων μεταλλικών ή στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Οι εγκαταστάσεις της ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε. βρίσκονται στα Χανιά, στην περιοχή Αγίας Τριάδας, στην Οδό Εφέδρων Πολεμιστών 1, στο ΒΙΟ.ΠΑ. Χανίων και στα Λιβάδια Χανίων και συμπληρώνονται από μεταφερόμενες μονάδες Γραφείων και Συνεργείων (Containers) για την κάλυψη των Εργοταξιακών της αναγκών.

Επίσης, από το 2017, η ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε. έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα στη Ρουμανία, για λογαριασμό του Αμερικανικού Στρατού, έχοντας συνάψει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας μορφής MATOC (Multiple Award Task Order Contract).

ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΠΑ Banner