Δημόσια έργα

Με εμπειρία 40 ετών, η παρουσία μας είναι ενεργή και συνεπής στην ανάληψη, το σχεδιασμό και την εκτέλεση έργων οδοποιίας, οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικών και ενεργειακών, του δημόσιου τομέα.

ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΠΑ Banner