11ο Δημοτικό σχολείο Χανίων

Ανέγερση Σχολικού κτιρίου σε τρεις στάθμες με περιβάλλοντα αύλειο χώρο με αθλοπαιδιές και πλήρη Η/Μ εγκατάσταση.

  • ΤοποθεσίαΣ.Ο.Δ.Υ Χανίων
  • ΚατηγορίαΟικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά
  • Κύριος ΈργουΔ.Τ.Υ.Ν.Α Χανίων
  • Ανάδοχος Έργου ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ
  • Κατασκευαστής Έργου ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ
  • Συμμετοχή 100%
  • Διάστημα Εργασιών 11/2002 – 11/2004
  • Προϋπολογισμός € 1.585.263,69
ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΠΑ Banner