Έργα για τον Αμερικάνικο Στρατό

Από τον Μάρτιο του 2012 έως τον Μάρτιο του 2015 η ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ ολοκλήρωσε επιτυχώς τριετές συμβόλαιο Multiple Award Task Order Contract (MATOC), όπως ανατέθηκε από τον Αμερικάνικο Στρατό για την περιοχή της Βουλγαρίας και των Σκοπίων, συνολικού προϋπολογισμού $30,000,000.00.

Επίσης, από τον Σεπτέμβριο του 2017 η ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ συμμετέχει σε πενταετές συμβόλαιο Multiple Award Task Order Contract (MATOC), όπως ανατέθηκε από τον Αμερικάνικο Στρατό για την περιοχή της Ρουμανίας, συνολικού προϋπολογισμού $49,950,000.00. Στη Ρουμανία λειτουργούν δύο πλήρως στελεχωμένα γραφεία της Εταιρείας σε Constanta και Cluj.

Το MATOC είναι τύπος συμβολαίου ο οποίος προβλέπει την προεπιλογή εργολάβων οι οποίοι πληρούν τις προδιαγραφές της εκδούσας Αρχής. Οι προεπιλεγέντες εργολάβοι συμμετέχουν σε διαγωνισμούς οι οποίοι διεξάγονται εντός του πλαισίου και των ήδη ορισμένων απαιτήσεων του συμβολαίου. Το MATOC διαρκεί όσο η προδιαγεγραμμένη διάρκειά του ή μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του, όποιο συμβεί πρώτο.

ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΠΑ Banner