Ιστορικό

2015

2015

Η επιτυχής πορεία της εταιρείας ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε., μέσα στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων ετών, επιβραβεύτηκε με την διάκρισή της στην λίστα των υγιέστερα αναπτυσσόμενων εταιρειών της Ελλάδας για το έτος 2015 (Diamonds of Greek Economy 2015 – Active Business Awards).

2010

2010

Αναβάθμιση Εργοληπτικού Πτυχίου σε 4ης Τάξης.

2009

2009

Απορρόφηση της Dry Ice Technology ΕΠΕ από τη ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε. Η Dry Ice Technology ΕΠΕ παύει να υφίσταται νομικά και λειτουργεί ως παράρτημα της μητρικής ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε.

Επέκταση δραστηριοτήτων ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε. με την ανάπτυξη και στελέχωση Εργαστηρίου Δοκιμών Δομικών Υλικών (εδαφικά-αδρανή, σκυροδέματα, ασφαλτικά).

Αναβάθμιση πιστοποιητικού εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2018 από το Φορέα Πιστοποίησης TUV NORD CERT και παράλληλη επέκταση ώστε να καλύπτει τα πεδία Εφαρμογών Ξηρού Πάγου και Εργαστηριακών Δοκιμών.

2008

2008

Συγχώνευση της QUALITY CONSTRUCTION COMPANY A.E. με απορρόφηση του κατασκευαστικού κλάδου και Real Estate από τη ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε.

2006

2006

Ίδρυση της Dry Ice Technology ΕΠΕ με αντικείμενο την παραγωγή και διακίνηση τριμμάτων ξηρού πάγου και την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού με τη μέθοδο της παγοβολής.

2003

2003

Πρώτη πιστοποίηση της ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε. για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2000 από το Φορέα Πιστοποίησης TUV CERT.

Ίδρυση της QUALITY CONSTRUCTION COMPANY A.E. (QCC AE) ως θυγατρική της ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε. Διατηρείται ο ίδιος σκοπός με τη μητρική εταιρεία, αλλά δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη και εμπορία ακινήτων (Real Estate) και σε δημόσια και ιδιωτικά έργα μικρότερης κλίμακας.

1996

1996

Ίδρυση της ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε. με έδρα τα Χανιά Κρήτης. Το αντικείμενο δραστηριότητας είναι η ανάληψη και υλοποίηση συμβάσεων δημόσιων και ιδιωτικών έργων, η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργου και η ανάπτυξη και εμπορία ακινήτων.

ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΠΑ Banner