Έργα για το Αμερικάνικο Ναυτικό

Η ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ, ήδη από το 2000 λειτουργεί ως βασικός Εργολάβος του Αμερικάνικου Ναυτικού στη Ναυτική Βάση της Σούδας, στα πλαίσια των Job Order Contracts (JOC) που έχει υπογράψει. Τον Σεπτέμβριο του 2016 ανανεώθηκε για 5η συνεχή φορά η συνεργασία μεταξύ των δύο μερών με τη μορφή του JOC2016 και κατόπιν επιτυχούς αξιολόγησης της προσφοράς της ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ στα πλαίσια του ανοιχτού διαγωνισμού που διεξήχθη. Το νέο συμβόλαιο είναι πενταετούς διάρκειας και συνολικού προϋπολογισμού $20.000.000,00. Έχουν προηγηθεί τα:

  • JOC2000 διάρκειας δυόμιση ετών και προϋπολογισμού $ 1.275.000,00
  • JOC2002 διάρκειας πέντε ετών και προϋπολογισμού $ 5.000.000,00
  • JOC2008 διάρκειας πέντε ετών και προϋπολογισμού $ 25.000.000,00
  • JOC2012 διάρκειας πέντε ετών και προϋπολογισμού $ 30.000.000,00

Το JOC είναι τύπος συμβολαίου που προβλέπει τη διάθεση επιμέρους εργολαβιών από τον ίδιο Πελάτη στον ίδιο Εργολάβο στα νομικά πλαίσια του συνολικού συμβολαίου. Είναι ιδανικό για την ανάθεση έργων μικρής έως μέσης κλίμακας και ικανοποιεί τις ανάγκες του Πελάτη σε κατασκευαστικά έργα κάθε μορφής (οικοδομικά, Η/Μ, οδοποιία, ενεργειακά, υδραυλικά), ανακαινίσεις, αλλαγές χρήσης και συντήρηση εγκαταστάσεων. Τα έργα έχουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τη διαχείριση ενώ και τα κριτήρια κοστολόγησης χαρακτηρίζονται από αντικειμενικότητα και συνέπεια.

Από τη στιγμή που ένα συμβόλαιο JOC τεθεί σε ισχύ, ο Κύριος-Πελάτης απλώς ορίζει το έργο που επιθυμεί και ενημερώνει τον αποκλειστικό Εργολάβο για τις απαιτήσεις σε προϊόν, κόστος και διάρκεια. Ο Εργολάβος υποβάλει την προσφορά του σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και κατόπιν συμφωνίας υπογράφεται το έργο.
Πέρα από τα έργα που εκτελεί στα πλαίσια του JOC, η ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ συμμετέχει επιτυχώς και σε διαγωνισμούς έργων υπό το Αμερικάνικο Ναυτικό εκτός JOC, τα οποία και ακολουθούν τις σχετικές διαδικασίες ανοιχτής δημοπράτησης.

Η ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ διατηρεί ομάδα διαχειριστών, μηχανικών και τεχνιτών που απασχολούνται αποκλειστικά στα έργα της Αμερικάνικης Βάσης. Ο πυρήνας αυτής συστάθηκε ήδη από τα πρώτα έργα, εν έτη 2000, ο οποίος παραμένει σταθερός και ενισχύεται από έμπειρα στελέχη μέχρι και σήμερα.
Η δεκαπενταετής παρουσία της ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ στην Αμερικάνικη Βάση συνιστά τη σημαντικότερη επιβράβευση και αναγνώριση της συνέπειας και της ποιότητας των παραδιδόμενων έργων.

ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΠΑ Banner