Εξοπλισμός

Παραγωγικός εξοπλισμός

Εξοπλισμός Γραφείων, βασιζόμενος σε ένα εκτεταμένο δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που καλύπτει το Λογιστήριο, τη Διαχείριση Έργων και τους Τεχνικούς Υπολογισμούς. Τα τοπικά δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε ΒΙΟ.ΠΑ Χανίων και Αμερικάνικη Βάση έχουν τη δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας με τον κεντρικό server.

Παραγωγικός Εξοπλισμός, ο οποίος περιλαμβάνει Ανυψωτικά Μηχανήματα, Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη, Μηχανήματα Κοπής και Διαμόρφωσης Ελασμάτων και Σωληνώσεων, Αντλίες, Ξυλότυπους κλπ. Ο παραγωγικός εξοπλισμός της Εταιρείας συμπληρώνεται από εξειδικευμένα μηχανήματα εκτέλεσης ειδικών εργασιών.

Ειδικός Εξοπλισμός, για την εκτέλεση εξειδικευμένων εργασιών υψηλών απαιτήσεων. GOMACO GP-2600 διαστρωτήρας δαπέδων σκυροδέματος.

Εκσκαφείς και φορτωτές μικρού μεγέθους, γερανούς και μέσα μεταφοράς προσωπικού και εξοπλισμού. Πιο αναλυτικά:

  • Τρεις εκσκαφείς
  • Τρεις φορτωτές
  • Έναν οδοστρωτήρα
  • Τρία γερανοφόρα οχήματα
  • Δεκαπέντε οχήματα μεταφοράς προσωπικού και εξοπλισμού

Εξοπλισμός Μετρήσεων και Δοκιμών

Εργαστηριακός εξοπλισμός για την εκτέλεση δοκιμών αδρανών και εδαφικών υλικών, σκυροδέματος και ασφαλτικών υλικών.

Λογισμικό

Η ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον κατασκευαστικό κλάδο και αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις για την ορθή εκτέλεση των έργων της, επενδύει σε σύγχρονα πακέτα λογισμικού που ικανοποιούν τις ανάγκες σε Διαχείριση, Σχεδιασμό και Παρακολούθηση, φροντίζοντας παράλληλα για την κατάρτιση του προσωπικού της. Ενδεικτικά, λογισμικά πακέτα που χρησιμοποιούνται είναι:

  • Primavera Contract Manager v12.0 – Διαχείριση Εγγράφων, Κόστους
  • Primavera P6.2 – Διαχείριση Έργου
  • Stereostatica – Στατικοί Υπολογισμοί
  • Adapt 4M – Η/Μ Υπολογισμοί
  • AutoCAD 2012 – Σχεδιαστικό Πρόγραμμα
ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΠΑ Banner