Συμπλήρωση – αυτοματισμός υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Δυτικής Κρήτης

Δίκτυα Ύδρευσης και αυτοματισμοί απομακρυσμένου ελέγχου αντλιοστασίων.

  • ΤοποθεσίαΔυτική Κρήτη
  • ΚατηγορίαΗλεκτρομηχανολογικά
  • Κύριος ΈργουΟ.Α.ΔΥ.Κ
  • Ανάδοχος Έργου ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ
  • Κατασκευαστής Έργου ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ
  • Συμμετοχή 100%
  • Διάστημα Εργασιών 07/2004 – 12/2006
  • Προϋπολογισμός € 574.276,90
ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΠΑ Banner