Αναβάθμιση περιμετρικής ασφάλειας Αμερικανικής Πρεσβείας Αθηνών

Αποξήλωση υφιστάμενου και κατασκευή νέου περιμετρικού εξωτερικού τοιχείου, τοποθέτηση περιμετρικού φωτισμού, κατασκευή νέου φυλακίου εισόδου Πρεσβείας και υποδομή εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας και παρακολούθησης.

  • ΤοποθεσίαΑμερικάνικη Πρεσβεία Αθηνών
  • ΚατηγορίαΟικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά
  • Κύριος ΈργουΑμερικανικό Προξενείο, Περιφερειακό Τμήμα Συμβάσεων, Γερμανία
  • Ανάδοχος Έργου ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ
  • Κατασκευαστής Έργου ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ
  • Συμμετοχή 100%
  • Διάστημα Εργασιών 11/2012 – 11/2013
  • Προϋπολογισμός $ 723.143,84
ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΠΑ Banner