Έργα

Προσθήκη Α’ ορόφου και ενός επιπλέον κλιμακοστασίου στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων και προσθήκη, εκ θεμελίων, δύο εργαστηρίων…

Ανέγερση κτιρίου μεταλλικού φορέα επί υφιστάμενου χώρου στάθμευσης, συνολικής επιφάνειας 1350 τ.μ., περιλαμβανομένων…

Ανέγερση τετραώροφης πολυκατοικίας με πυλωτή και χώρους στάθμευσης. Η πολυκατοικία διαθέτει συνολικά 13 διαμερίσματα συνολικής επιφάνειας…

26 αυτόνομα έργα κατασκευών, αποκαταστάσεων, επισκευών, συντηρήσεων και αλλαγών χρήσης…

ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΠΑ Banner