Έργα

Κατασκευή νέου διώροφου κτιρίου με μεταλλικό σκελετό, πάνελ και θεμελίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα, στην Αγία Τριάδα Χανίων.

144 αυτόνομα έργα κατασκευών, αποκαταστάσεων, επισκευών, συντηρήσεων και αλλαγών χρήσης…

Ανέγερση τριώροφης πολυκατοικίας με πυλωτή και χώρους στάθμευσης. Η πολυκατοικία αποτελείται από 7 τεσσάρια διαμερίσματα συνολικής επιφάνειας…

Επισκευή του βόρειου τροχόδρομου και των θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών στο Αεροδρόμιο της Αμερικανικής βάσης Ναυτικού. Οι εργασίες αφορούν…

Ανακαίνιση Κτιρίων 8&11, περιλαμβανομένης της εξ’ ολοκλήρου αποξήλωσης υπαρχόντων και κατασκευής νέων λουτρών, εσωτερικών και εξωτερικών θυρών, κεραμικών πλακιδίων…

Κατεδάφιση κτιρίου Hangar στην Αμερικάνικη Βάση της Σούδας, αποκατάσταση περιοχής ώστε να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης αεροσκαφών, μετακίνηση…

Το έργο αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα φωτοβολταϊκά εγκαταστάθηκαν πάνω από θέσεις…

Κατασκευή νέου κτιρίου supermarket επιφάνειας 2300 τ.μ. εξ’ ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλήρες αρχιτεκτονικών και Η/Μ εγκαταστάσεων…

Σχεδιασμός και κατασκευή ηλιακών συστημάτων θέρμανσης σε τρία κτίρια κοιτώνων…

133 & 24 αυτόνομα έργα κατασκευών, αποκαταστάσεων, επισκευών, συντηρήσεων και αλλαγών χρήσης…

68 αυτόνομα έργα κατασκευών, αποκαταστάσεων, επισκευών, συντηρήσεων και αλλαγών χρήσης…

Αποξήλωση υφιστάμενου και κατασκευή νέου περιμετρικού εξωτερικού τοιχείου, τοποθέτηση περιμετρικού φωτισμού, κατασκευή νέου φυλακίου…

ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΠΑ Banner